בטיחות ואיכות

כל העבודות בס.י.זנדברג מתבצעות בסביבה בטוחה תוך הקפדה על רמת איכות גבוהה ועמידה בלוח זמנים מתוכנן.

   
 בטיחות                                                                           
   

אחד היעדים של ס.י.זנדברג הוא לשמור על סביבת עבודה בטוחה ונטולת אירועים. החברה נוקטת בגישת אפס אירועים. לשם השגת המטרה אנו משתמשים באמצעים רבים, כגון:

א.  פעילות החברה מתבצעת בהתאם לתכנית הבטיחות של החברה ובהתאם לדרישות בטיחות של הלקוח.

ב. הסמכת ממונה בטיחות במשרה מלאה תוך מחוייבות דיווח ישירות למנכ"ל.

ג. הדרכות בטיחות, הנערכות מדי יום, בנוכחות כל העובדים המשתתפים בפעילות. בהדרכות מושם דגש מיוחד על הנושאם הבאים:

     - בטיחות קודמת לכל.  
  - כל עובד מחויב לבטיחות וישמש דוגמא אישית.
  - כל אירוע ניתן למניעה.
  - אין לבצע פעולות לא בטוחות.
  - אין לחסוך בכל אמצעי או ציוד לצורך ביצוע עבודה בטוחה.

 ד. דיווח ותחקור של כל אירוע בטיחות וכמעט אירוע לצורך הפקת לקחים.

ה. ביקורות תקופתיות של ציוד חשמלי וציוד הרמה.

   
אנו בטוחים כי ניתן לבצע כל פעילות ללא תקריות ואירועי בטיחות!                        


 

 איכות                                                                           
   

בס.י.זנדברג בע"מ מבצעים פרויקטים באיכות גבוהה, תוך עמידה בלוחות הזמנים. לשם ביצוע עבודה איכותית, לאורך כל הפרויקט אנשי אבטחת ובקרת איכות ומנהלי הפרויקטים עובדים בשיתוף פעולה עם נציגי הלקוח. החברה עושה שימוש בציוד מתאים ובחומרי גלם מאושרים ותואמים למפרטי הלקוח. ההתקנות מתבצעות לפי תקני ביצוע ונהלי עבודה מוגדרים. טרם מסירת הפרויקט, מבצעת החברה טסט פנימי.

   
עבודה איכותית היא תנאי להצלחה עסקית!