התקנת מכונות

 

מיקום:    Tower Semiconductor LTD 
לקוח:    י.ו.גליל הנדסה 
שנה:    1987
תיאור:    שינוע מכונות, יצור ושינוע פדסטלים בפרויקט PILOT  ב- TOWER. בפרויקט זה בוצע שינוע של 103 מכונות בפרק זמן של כחודשיים, כולל ייצור פדסטלים 
     
מיקום:    Tower Semiconductor LTD  
לקוח:    י.ו.גליל הנדסה/ Tower Semiconductor LTD 
שנה:    2003-6
תיאור:    שינוע והתקנת מכונות (כולל פדסטלים) בחדר נקי FAB2 ב- TOWER. בפרויקט זה בוצע שינוע והתקנה של כ 260 מכונות  
     
מיקום:    Tower Semiconductor LTD 
לקוח:    Tower Semiconductor LTD 
שנה:    2005-2006 
תיאור:    שינוע והתקנת מכונות (כולל פדסטלים) בחדר נקי FAB1 ב- TOWER. בפרויקט זה בוצע שינוע והתקנה של כ 50 מכונות 
     
מיקום:    Tower Semiconductor LTD  
לקוח:    Tower Semiconductor LTD  
שנה:    2007 עד היום 
תיאור:    שינוע והתקנת מכונות (כולל פדסטלים) בחדר נקי FAB2 ב- TOWER.